Odkazy

www.pawnee.cz/pawnee1

Původní stránky oddílu

www.a-tom.cz

Asociace turistických oddílů mládeže ČR (A-TOM) je občanské sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřené především na turistiku a tábornictví. Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je necelých deset tisíc a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky a organizují akce pro veřejnost.

www.medvedistopa.cz

Turistický oddíl mládeže Medvědí stopa z Holešova.

www.klubturistu.cz

Klub českých turistů má necelých 40 tis. členů, z toho téměř čtvrtinu mládeže. Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených.

www.woodcraft.cz

Liga lesní moudrosti - táboření a činnosti ve volné přírodě představují nosný pilíř naší činnosti, protože mají magický účinek na lidskou duši. Společně s řadou drobných prožitků se podílejí na vytváření světa přátelství, který pak formuje lidský charakter.

www.tkkompas.com

TK Kompas je dětská organizace se sídlem v Brně. V současné době sdružuje tři smíšené oddíly (Kometa, Liščata a Tamara). Pro děti od 6 let organizuje celoroční mimoškolní činnost i prázdninové tábory. Je členem České tábornické unie. Své členy vede k samostatnosti, kamarádství i úctě k přírodním i kulturním památkám naší země. Cílem je zároveň také formou her a soutěží posilovat fyzické i duševní schopnosti dětí, naučit je základním turistickým a tábornickým dovednostem a správnému chování v přírodě. Náš oddíl TOM Pawnee často spolupacuje s oddílem Kometa, spolupořádáme různé akce a tábory.

www.skaut.cz

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

herka.deka.cz

WikiHerka je volně editovatelná databáze volnočasových her, aktivit, programů a s nimi spojených informací. Je určena především organizátorům akcí pro děti a mládež.

www.bambiriada.cz

Bambiriáda aneb možnosti pro volný čas dětí, je největší celostátní ukázka toho, co se dá zajímavého a smysluplného dělat s dětmi a dospívajícími, i kdo všechno to nabízí. Akce pod záštitou sedmi ministrů ve všech čtrnácti krajích a sedmadvaceti městech, představuje více než stovku sdružení, domů dětí a mládeže, klubů i kroužků, svádí dohromady tisícovku organizátorů ve štábech a konečně uvítá desetitisíce návštěvníků v Praze či brně, statisíce pak v celé naší zemi. Ve štábech spolupracují skauti s pionýry, tomíci s woodcraftery, hasiči se salesiány, všichni s rozmanitými přístupy k mimoškolní výchově.

www.mubph.cz

Město Bystřice pod Hostýnem leží na úpatí Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 308 metrů. V současnosti žije ve městě 8 757 obyvatel. Nejstarší zpráva pochází z roku 1368. Pravděpodobně nejlákavějším místem v okolí je poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie na sv.Hostýně. Přímo ve městě pak najdeme někdejší Loudonský zámek, který se pomalu zpřístupňuje veřejnosti, kostel sv. Jiljí na náměstí T.G.Masaryka, kapličku na někdejším, dnes již zrušeném, hřbitově, či bývalou Thonetovu vilu - tzv. Zámeček.

zlatesipy.cz

Turistický oddíl mládeže Zlaté šípy z Valašského Meziříčí pracuje nepřetržitě již více než 35 let. Hlavní náplní jeho činnosti je turistika a táboření.

www.rajce.idnes.cz

Místo pro Vaše fotografie.

Asociace turistických oddílů mládeže v ČR, TOM 3003 PAWNEE, Bystřice pod Hostýnem; pawnee(at)seznam.cz