Aktivity oddílu

Aktivita: Totemy - Ochozy

Novinky

Info k Indiánským totemům
Indiánské totemy
Tradiční bojová 24 hodinová hra, tentokrát v režii holešovských tomíků z Medvědí stopy n naší základně v Ochozech a jejím blízkém okolí.
Sraz účastníků v pátek 13.4.2018 v 16 hodin u klubovny a odtud přesun do Ochoz, návrat v neděli po obědě.
S sebou spacák, karimatku, ešus, lžičku, nůž, zápalky, pláštěnku, celty, uzlovačky na přístřešek, PETku s pitnou vodou, teplé oblečení čelovku, oblečení vhodné na pohyb v lese. Každý se stravuje sám, proto si vezměte nějaké pečivo, konzervy, instatní jídlo vhodné do ešusu nebo kotlíku. Doporučené jsou hodinky, mobilní telefon, turistický vařič.

Níže jsou uvedeny pravidla.


Představení hry
Indiánské totemy je bojová hra, která trvá 24 hodin. Mezi sebou soupeří týmy o velikosti 5 –
10 hráčů. Hra se odehrává v bezpečném prostoru ohraničeném jasnou hranicí (např. konec lesa,
vodní plocha apod.) o průměru zhruba tři kilometry.
Cíl hry
Cílem hry je získat co nejvíce totemů od soupeře v časovém limitu 24 hodin a zároveň přijít o
co nejméně svých totemů.
Materiál na jeden tým
• 10 menších totemů (průměr asi 3 cm, délka asi 25 cm)
• 1 velký totem (průměr asi 10 cm, délka asi 1 m)
• Provázky o délce asi 1 m (nařezané prádelní šňůry, uzlovačky)
• Materiál na stavbu přístřešku (prádelní šňůra, celta, plachta)
• Kanystr užitkové vody pro zabezpečení ohniště
• Zápalky nebo sirky
• Fáborky pro vyznačení kruhu pro totemy
• Životy ve formě malých papírků
• Pokrývka hlavy pro každého člena týmu
Průběh hry
1. Rozlosování směrů
• Je určeno tolik směrů, kolik je týmů (např. dle světových stran). Každý tým si
vylosuje svůj směr, kam bude směřovat svůj tábor.
2. Odchod týmů
• Po rozlosování směrů a zkontrolování povinného materiálu odchází týmy
vylosovaným směrem. Mohou jít maximálně 20 minut, poté je povinností rozbít
tábor dle pravidel. Takto je zajištěno, že jsou soupeři stejně daleko od základního
tábora.
3. Příprava tábora
• Přístřešek není povinností, týmy mohou zvolit odpočinek dle jejich uvážení.
V případě deštivého počasí je ovšem přístřešek doporučen.
• Po celou dobu je povinné udržovat hořící oheň. Tým si určí vhodné místo pro
vybudování ohniště, které dokola zabezpečí kameny. Tým k ohništi připraví
kanystr s užitkovou vodou. U ohně musí být po celou dobu hry přítomen minimálně
jeden hráč, který oheň udržuje a dohlíží na něj. V případě, že oheň vyhasne, je tým
diskvalifikován.
• Střed kruhu s totemy je ve vzdálenosti minimálně 10 metrů od ohniště. Kruh má
průměr 8 metrů, je vyznačen fáborky, přístup do kruhu není znemožněn žádnými
nebezpečnými překážkami. Uprostřed vyznačeného kruhu stojí velký totem a
kolem něj je umístěno 10 menších totemů.
4. Zahájení hry
• Hra začíná zhruba hodinu po odchodu ze základního tábora (týmy mají 20 minut na
nalezení vhodného útočiště a dalších 40 minut na stavbu přístřešku, přípravu
ohniště, dřeva a kruhu s totemy.
• Během přípravy je zakázáno podnikat jakékoliv výpravy mimo tábor, tým se
pohybuje v těsné blízkosti svého útočiště a připravuje se na hru.
• Po zahájení hry se členové týmu mohou vydat hledat soupeřící kmeny.
• Minimálně jeden hráč vždy zůstává v táboře, dohlíží a udržuje oheň.
5. Jak vypadá hráč, který hraje Indiánské totemy
• Každý hráč má po zahájení hry stejné povinnosti (i pokud zůstává v táboře)
• Má viditelnou pokrývku hlavy, aby soupeř viděl z dálky, že se jedná o hráče
Indiánských totemů a je živý.
• Má za pasem minimálně ke kolenu pověšený provázek
• U sebe má symbol života (papírek)
• Zbytek oblečení nebo výbavy je individuální (neohrožuje svým vybavením ostatní
hráče).
6. Průběh boje v táboře soupeře
• Pakliže se podaří hráči objevit cizí tábor, snaží se získat soupeřův totem. Nejprve
se musí dostat do vyznačeného kruhu, kde má 10 vteřin na to, aby vzal totem a unikl
pryč. 10 vteřin je doba, kterou nahlas odpočítávají hráči soupeře. Pokud je útočník
po uplynutí doby stále v kruhu, můžou za ním obránci dovnitř a dojde k souboji.
• Souboj probíhá o provázky, které mají všichni živí hráči pověšeny od pasu aspoň
ke kolenu. Pokud se obránci podaří vytrhnout provázek útočníkovi, ztrácí útočník
svůj život a je povinen vrátit uloupený totem a symbol života (např. malý papírek).
V takový okamžik je útočník mrtev, musí si sundat pokrývku hlavy a vydat se
nejkratší cestou zpět do svého tábora, aby se mohl oživit tím, že si vezme nový
papírek symbolizující život. Po své smrti se musí každý hráč vrátit do svého tábora
a během cesty nesmí nikoho stopovat, nebo s někým bojovat.
• Pokud obránci útočníka neoberou o provázek, může se úspěšný lovec vrátit do
svého tábora a pokud se mu podaří uschovat ve svém přístřešku uloupený totem, je
definitivně získaný útočníkovým týmem. Útočník se s totemem nemusí vracet
rovnou do tábora, může podniknout jakoukoliv výzkumnou cestu, ale riskuje
případ, že se v lese s někým potká a dojde k souboji, ve kterém může o svůj totem
přijít.
7. Standardní ukončení hry
• Hra končí po 24 hodinách od svého zahájení (neděle dopoledne). Tým uhasí oheň
a uklidí celý prostor tak, aby nebylo poznat, že na místě někdy někdo byl. Tým se
sbalí a odejde do základního tábora, kde rozhodčímu předá své ubráněné totemy,
uloupené totemy a získané životy soupeřů.
• Pokud tým přišel o všechny své totemy nebo životy před časovým limitem hry, hra
pro něj končí taktéž.
8. Diskvalifikace
• Tým může být diskvalifikován pokud:
i. nehraje v duchu fair-play, nedodržuje pravidla
ii. chová se agresivně, je nebezpečný ostatním hráčům
iii. mu vyhasl oheň
Kompletní pravidla hry budou vysvětlena osobně přímo na akci některým z organizátorů.
Po spočtení získaných bodů proběhne vyhlášení výsledků a slavnostní hostina.
Přiřazeno k akci: 727Vložil: Zdeňa, 2018-04-12 19:29:05

Soubory ke stažení

NázevVelikostAkceVložilTimestamp
Pravidla hry106 kB727Zdeňa2018-04-12 19:23:12
Asociace turistických oddílů mládeže v ČR, TOM 3003 PAWNEE, Bystřice pod Hostýnem; pawnee(at)seznam.cz